Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by Gerald

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  94
  Số lần cài đặt
  175.065
  Đánh giá
  1361 19 6
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  10-04-2022
 2. youdaodict JS - Translate any text selected into a tooltip

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  15.629
  Đánh giá
  218 1 0
  Đã tạo
  30-09-2015
  Đã cập nhật
  27-11-2017
 3. Tieba Sign JS - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8.208
  Đánh giá
  112 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  30-10-2015
 4. 搜索引擎跳轉-文科版 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  24.836
  Đánh giá
  420 0 1
  Đã tạo
  23-06-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2017
 5. Tieba Quotor JS - 贴吧引用

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.113
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  19-06-2015
 6. Tieba Float Movable JS - 贴吧可移动悬浮窗

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.082
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 7. Tieba Advanced JS - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.246
  Đánh giá
  113 0 1
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  20-07-2015
 8. Tieba Utilities JS - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14.297
  Đánh giá
  175 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 9. Baidu Multiuser Unsafe JS - 百度马甲切换不安全版(将保存用户名和密码,请慎用!)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.036
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  18-08-2014
  Đã cập nhật
  21-04-2016
 10. GitHub file list beautifier JS - Adds colors to files by type, displays small images in place of file-type icons in a repository source tree

  Tác giả
  wOxxOm
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  945
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  24-10-2014
  Đã cập nhật
  22-02-2021
 11. translator JS - 划词翻译

  Tác giả
  JetLuaGerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.506
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  30-06-2016
  Đã cập nhật
  08-12-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)