Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by Gerald

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  101
  Số lần cài đặt
  133.222
  Đánh giá
  1254 16 5
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  17-08-2020
 2. 搜索引擎跳轉-文科版 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  21.313
  Đánh giá
  418 0 1
  Đã tạo
  23-06-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2017
 3. youdaodict JS - Translate any text selected into a tooltip

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  13.072
  Đánh giá
  222 1 0
  Đã tạo
  30-09-2015
  Đã cập nhật
  27-11-2017
 4. 百度网盘助手 JS - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  205.762
  Đánh giá
  632 4 11
  Đã tạo
  15-05-2014
  Đã cập nhật
  15-09-2014
 5. Tieba Float Movable JS - 贴吧可移动悬浮窗

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.062
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 6. Tieba Advanced JS - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8.076
  Đánh giá
  115 0 1
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  20-07-2015
 7. GitHub file list beautifier JS - Adds colors to files by type, displays small images in place of file-type icons in a repository source tree

  Tác giả
  wOxxOm
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  832
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  24-10-2014
  Đã cập nhật
  22-02-2021
 8. Tieba Quotor JS - 贴吧引用

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.090
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  19-06-2015
 9. Tieba Utilities JS - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14.156
  Đánh giá
  177 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 10. Tieba Sign JS - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.902
  Đánh giá
  113 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  30-10-2015
 11. Baidu Multiuser Unsafe JS - 百度马甲切换不安全版(将保存用户名和密码,请慎用!)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.016
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  18-08-2014
  Đã cập nhật
  21-04-2016
 12. translator JS - 划词翻译

  Tác giả
  JetLuaGerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.422
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  30-06-2016
  Đã cập nhật
  08-12-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)