Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by mach6

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. 网页限制解除(改) JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  1.228
  Số lần cài đặt
  1.670.159
  Đánh giá
  3924 36 15
  Đã tạo
  28-03-2017
  Đã cập nhật
  09-06-2021
 2. HTML5视频播放工具 JS - 启用HTML5播放;视频截图;切换画中画;缓存视频;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  1.068
  Số lần cài đặt
  849.487
  Đánh giá
  2545 35 13
  Đã tạo
  12-06-2017
  Đã cập nhật
  03-05-2022
 3. 解除B站区域限制 JS - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  838
  Số lần cài đặt
  1.903.894
  Đánh giá
  3530 69 24
  Đã tạo
  16-12-2016
  Đã cập nhật
  08-05-2022
 4. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 JS - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  301
  Số lần cài đặt
  830.076
  Đánh giá
  2991 5 1
  Đã tạo
  15-05-2017
  Đã cập nhật
  07-04-2022
 5. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  202
  Số lần cài đặt
  130.095
  Đánh giá
  1078 14 1
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  22-05-2022
 6. Pixiv Previewer JS - Display preview images (support single image, multiple images, moving images); Download animation(.zip); Sorting the search page by favorite count(and display it). Updated for the latest search page.

  Tác giả
  ocrosoft
  Cài đặt hàng ngày
  76
  Số lần cài đặt
  36.348
  Đánh giá
  280 6 1
  Đã tạo
  19-06-2017
  Đã cập nhật
  06-04-2022
 7. anti-redirect JS - 去除重定向, 支持谷歌/百度/搜狗/360/知乎/贴吧/简书/豆瓣/微博...

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  64.602
  Đánh giá
  870 6 0
  Đã tạo
  22-08-2015
  Đã cập nhật
  02-05-2022
 8. Baidu Pan SuperKey JS - 度盘万能钥匙,云盘万能钥匙扩展改成 GM 脚本

  Tác giả
  ashcarbide
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  33.237
  Đánh giá
  170 0 0
  Đã tạo
  16-06-2018
  Đã cập nhật
  06-08-2019
 9. 美女图聚合展示by SeLang JS - 目标是聚合网页美女图片,省去翻页烦恼。有需要聚合的网址请反馈。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  17.136
  Đánh giá
  211 0 1
  Đã tạo
  10-03-2017
  Đã cập nhật
  30-09-2020
 10. openload JS - Remove anti-adblock, ads, popups and timer waits, and show direct download link

  Tác giả
  leoncastro
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  33.886
  Đánh giá
  120 1 0
  Đã tạo
  05-03-2016
  Đã cập nhật
  19-05-2019
 11. 动漫之家助手 JS - 获取动漫之家被屏蔽的漫画目录及章节,脚本于Tampermonkey中测试通过。

  Tác giả
  rainame
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  29.655
  Đánh giá
  184 7 1
  Đã tạo
  10-09-2017
  Đã cập nhật
  27-10-2020
 12. Bypass paywalls for scientific documents JS - Bypass paywalls for scientific documents by downloading them from sci-hub instead of paying something like 50 bucks for each paper. This script adds download buttons on Google Scholar, Scopus and Web Of Science, which lead to sci-hub.tw. In this way you can get free access to scientific papers even if you (or your university) can't afford their prices.

  Tác giả
  StephenP
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  10.070
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  21-11-2017
  Đã cập nhật
  02-11-2021
 13. iqiyi-player-switch JS - 爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  44.663
  Đánh giá
  367 2 1
  Đã tạo
  22-03-2017
  Đã cập nhật
  16-03-2018
 14. mhgui & omanhua Downloader 仙尊 漫画柜、哦漫画 下载器 JS - 下载 mhgui.com 和 omanhua.net 的漫画,保存到浏览器的下载文件夹里。从任意页面下载皆可,会一直下载到最后一页(自动跨章节下载)

  Tác giả
  xuejianxianzun
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.173
  Đánh giá
  53 0 1
  Đã tạo
  25-03-2017
  Đã cập nhật
  28-02-2021
 15. Google Tracking-B-Gone JS - Strips click tracking from Google search results

  Tác giả
  kalrnux
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.772
  Đánh giá
  22 2 0
  Đã tạo
  28-05-2014
  Đã cập nhật
  20-10-2019
 16. Redirect Userscripts.org to Userscripts-MIRROR.org JS - On any web page it will check if the clicked links goes to userscripts.org. If so, the link will be rewritten to point to userscripts-mirror.org

  Tác giả
  Isaac Rockett
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  607
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  25-08-2014
  Đã cập nhật
  26-06-2018
 17. Pinterest registration popup killer JS - Browse Pinterest without registration. Also remove the cookies banner.

  Tác giả
  mugen25
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.574
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  18-07-2016
  Đã cập nhật
  05-09-2016
 18. ykh5p JS - 改善优酷官方html5播放器播放体验

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.782
  Đánh giá
  136 2 0
  Đã tạo
  08-06-2017
  Đã cập nhật
  20-05-2018
 19. Forbes - Skip Welcome Screen JS - Skips the welcome screen; The one with the "Thought of the Day" and the full page ad. Pretty much simulates clicking the link, "Skip this welcome screen", as soon as the welcome screen loads.

  Tác giả
  Benjamin Landry
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  80
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  27-06-2017
  Đã cập nhật
  27-06-2017
 20. StackOverflow净化器 JS - 屏蔽某个智障用户Ciro Santilli

  Tác giả
  eternalphane
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  121
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  12-08-2017
  Đã cập nhật
  21-12-2021
 21. 斗鱼自动回复,可重复回复(刷屏) JS - 斗鱼自动回复,自定义时间,次数,回复内容!

  Tác giả
  nikanni
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  664
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  19-10-2018
  Đã cập nhật
  25-06-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)