Greasy Fork is available in English.

Hide Facebook Ads

Makes sponsored feeds invisible on facebook.com

Tác giả
hieunv95
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
107
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1.4
Đã tạo
27-01-2019
Đã cập nhật
27-01-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

You can also try these related scripts: