Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by lelinhtinh

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. Local YouTube Downloader - Download YouTube videos without external service.

  Tác giả
  3142 maple
  Cài đặt hàng ngày
  785
  Số lần cài đặt
  396.272
  Đánh giá
  1232 13 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Local SoundCloud Downloader - Download SoundCloud without external service.

  Tác giả
  3142 maple
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  13.202
  Đánh giá
  28 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. AdsBypasser - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  219.691
  Đánh giá
  832 8 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Pinterest without registration - Allows to browse Pinterest without login/registration, removing the offending modal popup

  Tác giả
  Lazza
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  61.646
  Đánh giá
  131 3 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Anti Anti-debugger - Stops most anti debugging implementations by JavaScript obfuscaters

  Tác giả
  ww
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  488
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. TruyenYY downloader - Tải truyện từ TruyenYY định dạng EPUB.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  233
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. TruyenFull downloader - Tải truyện từ TruyenFull định dạng EPUB.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  250
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Facebook Adblocker - Chặn quảng cáo được tài trợ trên trang chủ Facebook.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  651
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. TruyenCV downloader - Tải truyện từ TruyenCV định dạng EPUB.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  373
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. TangThuVien downloader - Tải truyện từ truyen.tangthuvien.vn định dạng epub.

  Tác giả
  nntoan
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  88
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. TruyenCuaTui downloader - Tải truyện từ truyencuatui.net định dạng epub

  Tác giả
  nntoan
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  56
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. BachNgocSach downloader - Tải truyện từ bachngocsach.com định dạng epub

  Tác giả
  nntoan
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  47
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Phim4400 Helper - Xem online và tải phim trực tiếp tại Phim4400, bỏ qua quảng cáo.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  74
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Github Rawgit Button - An userscript to add "Rawgit" button on github.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  273
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Javascript-css beautify - Định dạng và làm đẹp mã nguồn JavaScript, JSON, CSS.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  315
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. viewsource - Định dạng và làm đẹp mã nguồn trang web. Phím tắt: Alt+U.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  191
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Image viewer - Sử dụng nền lưới để làm nổi bật ảnh trong suốt. Hỗ trợ xem ảnh lớn bằng cách giữ và kéo chuột phải.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  200
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Worldcosplay download - Tải ảnh từ WorldCosplay.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  493
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Vimeo Download - Adds a download button to the video player.

  Tác giả
  schwarztee
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.735
  Đánh giá
  25 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. de4js helper - Enable Unreadable option in de4js

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  182
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Facebook HEX - Chuyển đổi HEX thành URL hoặc text, trong bài viết hoặc bình luận trên Facebook.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Ngày Của Mẹ 2020 - Tải thiệp Ngày Của Mẹ, được tạo bởi Google Doodle.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. MCD - Manga Comic Downloader. Shortcut: Alt+Y.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)