Greasy Fork is available in English.

Javascript-css beautify

Định dạng và làm đẹp mã nguồn JavaScript, JSON, CSS. Từ bản v4.1+, một vài định dạng khác cũng được hỗ trợ .

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích viewsource

Cài đặt script này
Tác giả
lelinhtinh
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
409
Đánh giá
15 0 0
Phiên bản
4.1.0
Đã tạo
11-01-2016
Đã cập nhật
17-08-2020
Giấy phép
MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt
Áp dụng cho
Tất cả trang web

CSS beautify

Javascript beautify