Greasy Fork is available in English.

Javascript-css beautify

Định dạng và làm đẹp mã nguồn JavaScript, JSON, CSS.

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích viewsource

Cài đặt script này
Tác giả
lelinhtinh
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
312
Đánh giá
13 0 0
Phiên bản
3.2.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt
Áp dụng cho
Tất cả trang web

CSS beautify

Javascript beautify