Greasy Fork is available in English.

tieba Big image

贴吧内容页无需点击直接显示原始大图

Tác giả
轮回眼的鸣人文科
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
790
Đánh giá
14 0 2
Phiên bản
1.8
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • /https?:\/\/[a-z]+?\.baidu\.com/(p\/|f.ct|f.kz=).*/

Mô tả của tác giả

在贴吧内容页显示原始大图,如果图太大,宽度适应内容区宽度,自带宽屏CSS,最后两行限制签名档尺寸,如需显示签名档大图,自行注释掉或删除
PS:因为原来的显示大图脚本失效了,就自己改了一下然后不知道怎么回事……就能用了,如果有什么问题,别问我,我也不知道