Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. EX-百度云盘 - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  gxvv
  Cài đặt hàng ngày
  2.593
  Số lần cài đặt
  311.799
  Đánh giá
  938 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度网盘直接下载助手修改版 - 网盘内和分享页均显示[下载助手]按钮,支持获取直接下载链接+压缩下载链接;

  Tác giả
  yi ming
  Cài đặt hàng ngày
  1.938
  Số lần cài đặt
  294.485
  Đánh giá
  555 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  1.109
  Số lần cài đặt
  1.562.991
  Đánh giá
  3396 34 18
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 百度云获取直接下载链接增强版+VIP视频在线解析破解去广告+【免费领618现金红包】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.6.16加强稳定版 - 获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  875
  Số lần cài đặt
  11.219
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 解决百度云大文件下载限制 - 一行代码,解决百度云大文件下载限制

  Tác giả
  funianwuxin
  Cài đặt hàng ngày
  825
  Số lần cài đặt
  995.267
  Đánh giá
  1551 9 12
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:优.土、QQ、B站、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠。可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  520
  Số lần cài đặt
  166.307
  Đánh giá
  988 5 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 百度网盘直接下载助手 直链加速版 - 通过迅雷,IDM直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,告别百度VIP,免装客户端,支持批量下载

  Tác giả
  syhyz1990
  Cài đặt hàng ngày
  419
  Số lần cài đặt
  78.400
  Đánh giá
  177 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 最新修复多个bug - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  村长
  Cài đặt hàng ngày
  480
  Số lần cài đặt
  92.008
  Đánh giá
  375 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. EX-百度云盘去加载提示版 - 网盘内和分享链接页面均显示[EX-下载]按钮,支持百度企业网盘;

  Tác giả
  yi ming
  Cài đặt hàng ngày
  417
  Số lần cài đặt
  76.934
  Đánh giá
  243 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  349
  Số lần cài đặt
  364.038
  Đánh giá
  2669 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  407
  Số lần cài đặt
  191.103
  Đánh giá
  1530 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 贴吧全能助手 - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Tác giả
  忆世萧遥
  Cài đặt hàng ngày
  261
  Số lần cài đặt
  147.384
  Đánh giá
  1031 6 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 百度广告(首尾推广及右侧广告)清理 - 彻底清理百度搜索(www.baidu.com)结果首尾的推广广告、二次顽固广告与右侧广告,并防止反复

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  222
  Số lần cài đặt
  156.081
  Đánh giá
  731 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 论坛网盘链接免密提取 - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  143
  Số lần cài đặt
  60.896
  Đánh giá
  293 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. PX-百度云盘 - 百度网盘文件直链提取, 支持一键发送至proxyee-down进行下载

  Tác giả
  Big Pear
  Cài đặt hàng ngày
  127
  Số lần cài đặt
  18.020
  Đánh giá
  125 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  148
  Số lần cài đặt
  6.081
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 百度搜索 - 优化 - 1、屏蔽百度推广 2、关闭百度广告联盟信息收集 3、绑定快捷键 4、布局调整 5、居中单列(可选) 6、居中双列(可选)

  Tác giả
  浮生@未歇
  Cài đặt hàng ngày
  117
  Số lần cài đặt
  32.239
  Đánh giá
  180 5 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. BaiduPan Explorer - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  luochenzhimu
  Cài đặt hàng ngày
  97
  Số lần cài đặt
  8.777
  Đánh giá
  79 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 百度网盘直接下载助手个人微调修改版 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  drchen00
  Cài đặt hàng ngày
  91
  Số lần cài đặt
  15.148
  Đánh giá
  25 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Ci-Aria2百度云盘增强版 - 百度网盘文件直链提取, 支持一键发送至Aria2进行下载,支持路由器远程下载,支持NAS设备远程下载

  Tác giả
  CiChui
  Cài đặt hàng ngày
  81
  Số lần cài đặt
  5.766
  Đánh giá
  42 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  CLE
  Cài đặt hàng ngày
  64
  Số lần cài đặt
  45.300
  Đánh giá
  789 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 贴吧页面精简 - 【可能是你遇到的最好用的贴吧精简脚本】,完全去除各种广告及扰眼模块,全面支持各种贴吧页面,免登录看帖,【倒序看帖】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  78
  Số lần cài đặt
  36.417
  Đánh giá
  403 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  57.600
  Đánh giá
  505 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 百度网盘直接下载助手 - 临时修改版,直接可以显示下载按钮。直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  Bohan Yang (Brent)
  Cài đặt hàng ngày
  52
  Số lần cài đặt
  166.169
  Đánh giá
  279 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Baidu Pan SuperKey - 度盘万能钥匙,云盘万能钥匙扩展改成 GM 脚本

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  51
  Số lần cài đặt
  140
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 百度盘直接下载 - 就他妈不装百度云管家

  Tác giả
  Z3JlYXN5Zm9yaw==
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  82.460
  Đánh giá
  150 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 百度网盘批量离线 - 批量离线辅助脚本

  Tác giả
  fenghengzhi
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  21.416
  Đánh giá
  119 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  53
  Số lần cài đặt
  46.743
  Đánh giá
  733 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 百度网盘助手•改 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  PurelyCfictional
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  83.628
  Đánh giá
  539 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 百度网盘直接下载助手(显示直接下载入口) - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  itgoyo
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  12.333
  Đánh giá
  28 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 百度文库界面清理 - 清除百度文库界面上多余节点,给你一个清爽的阅读环境

  Tác giả
  Fav
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  9.257
  Đánh giá
  35 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 百度网盘直接下载助手-Aaron修改版 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  Aaron Lau
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  6.051
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. EX-百度云盘-viplink - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  草头诗人
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  10.146
  Đánh giá
  37 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 百度网盘下载助手-修复加速版 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  hais1992
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  14.137
  Đánh giá
  25 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  25.047
  Đánh giá
  515 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. BaiduPanDownloadHelper - 批量导出百度盘的下载链接

  Tác giả
  liusanp
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  20.543
  Đánh giá
  39 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. iqiyi-player-switch - 爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  26.705
  Đánh giá
  314 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. EX-百度云盘高速版 - 网盘内和分享链接页面均显示[EX-下载]按钮,支持百度企业网盘;

  Tác giả
  cpkgen
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  3.015
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  189.233
  Đánh giá
  660 4 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 音乐插件 - 全网音乐在线试听 一键免费下载

  Tác giả
  老铁
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  1.535
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  59.140
  Đánh giá
  671 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 绕过百度网盘大文件下载限制 - 绕过百度网盘大文件下载限制,不用装云管家,直接下载

  Tác giả
  FreeDee
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  22.721
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)