Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 百度网盘直接下载助手 直链加速版 - 通过迅雷,IDM直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,告别百度VIP,免装客户端,支持批量下载

  Tác giả
  syhyz1990
  Cài đặt hàng ngày
  3.182
  Số lần cài đặt
  207.730
  Đánh giá
  365 2 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. EX-百度云盘 - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [企业版]

  Tác giả
  gxvv
  Cài đặt hàng ngày
  1.216
  Số lần cài đặt
  408.614
  Đánh giá
  1081 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 一键VIP视频解析、去广告(全网) 2018-08-13 可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mark zhang
  Cài đặt hàng ngày
  1.783
  Số lần cài đặt
  30.215
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.去除百度的多余广告 3.添加Favicon显示 4.页面CSS 5.添加计数 6.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.087
  Số lần cài đặt
  336.521
  Đánh giá
  2164 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  858
  Số lần cài đặt
  1.615.292
  Đánh giá
  3429 36 22
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 百度云获取直接下载链接增强版+VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取优酷爱奇艺会员】【点击领取七夕礼物】【一键领取支付宝红包】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.8.15加强稳定版 - 获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  616
  Số lần cài đặt
  43.778
  Đánh giá
  80 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:优.土、QQ、B站、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠。可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  553
  Số lần cài đặt
  194.912
  Đánh giá
  1112 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 百度网盘直接下载助手修改版 - 网盘内和分享页均显示[下载助手]按钮,支持获取直接下载链接+压缩下载链接;

  Tác giả
  yi ming
  Cài đặt hàng ngày
  554
  Số lần cài đặt
  351.427
  Đánh giá
  637 1 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 百度文库文字复制 - 添加一个按钮,复制百度文库中的文字

  Tác giả
  bluefire
  Cài đặt hàng ngày
  425
  Số lần cài đặt
  18.073
  Đánh giá
  64 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  352
  Số lần cài đặt
  382.991
  Đánh giá
  2724 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 贴吧全能助手 - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Tác giả
  忆世萧遥
  Cài đặt hàng ngày
  268
  Số lần cài đặt
  161.925
  Đánh giá
  1090 7 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  316
  Số lần cài đặt
  205.058
  Đánh giá
  1572 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 百度广告(首尾推广及右侧广告)清理 - 彻底清理百度搜索(www.baidu.com)结果首尾的推广广告、二次顽固广告与右侧广告,并防止反复

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  282
  Số lần cài đặt
  167.489
  Đánh giá
  748 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 百度搜索 - 优化 - 1、屏蔽百度推广 2、关闭百度广告联盟信息收集 3、绑定快捷键 4、布局调整 5、居中单列(可选) 6、居中双列(可选)

  Tác giả
  浮生@未歇
  Cài đặt hàng ngày
  167
  Số lần cài đặt
  38.610
  Đánh giá
  214 7 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. EX-百度云盘去加载提示版 - 网盘内和分享链接页面均显示[EX-下载]按钮,支持百度企业网盘;

  Tác giả
  yi ming
  Cài đặt hàng ngày
  159
  Số lần cài đặt
  89.315
  Đánh giá
  262 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  135
  Số lần cài đặt
  10.953
  Đánh giá
  58 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 论坛网盘链接免密提取 - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  108
  Số lần cài đặt
  67.688
  Đánh giá
  317 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 百度网盘直接下载助手 - 临时修改版,直接可以显示下载按钮。直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  Bohan Yang (Brent)
  Cài đặt hàng ngày
  61
  Số lần cài đặt
  169.610
  Đánh giá
  277 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  CLE
  Cài đặt hàng ngày
  100
  Số lần cài đặt
  49.834
  Đánh giá
  827 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Baidu Pan SuperKey - 度盘万能钥匙,云盘万能钥匙扩展改成 GM 脚本

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  53
  Số lần cài đặt
  2.222
  Đánh giá
  38 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. BaiduPan Explorer - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  luochenzhimu
  Cài đặt hàng ngày
  76
  Số lần cài đặt
  12.265
  Đánh giá
  94 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  xiaoyaoking
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  4.343
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 绕过百度网盘大文件下载限制 - 绕过百度网盘大文件下载限制,不用装云管家,直接下载

  Tác giả
  FreeDee
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  24.568
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  50.252
  Đánh giá
  766 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. PX-百度云盘 - 百度网盘文件直链提取, 支持一键发送至proxyee-down进行下载

  Tác giả
  Big Pear
  Cài đặt hàng ngày
  70
  Số lần cài đặt
  23.068
  Đánh giá
  149 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 贴吧页面精简 - 【可能是你遇到的最好用的贴吧精简脚本】,完全去除各种广告及扰眼模块,全面支持各种贴吧页面,免登录看帖,【倒序看帖】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  40.201
  Đánh giá
  425 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  59.908
  Đánh giá
  508 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Ci-Aria2百度云盘增强版 - 百度网盘文件直链提取, 支持一键发送至Aria2进行下载,支持路由器远程下载,支持NAS设备远程下载

  Tác giả
  CiChui
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  8.258
  Đánh giá
  52 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 百度去广告 - 百度去广告(首页、搜索结果)

  Tác giả
  nmgwap
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  1.080
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 音乐插件 - 全网音乐在线试听 一键免费下载

  Tác giả
  老铁
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  2.428
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 百度网盘下载助手-修复加速版 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  hais1992
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  16.595
  Đánh giá
  27 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  26.837
  Đánh giá
  530 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 百度盘直接下载 - 就他妈不装百度云管家

  Tác giả
  Z3JlYXN5Zm9yaw==
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  84.184
  Đánh giá
  150 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. iqiyi-player-switch - 爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  28.416
  Đánh giá
  329 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. CX-百度云盘 - 百度网盘文件直链提取, 支持一键发送至Aria2进行下载

  Tác giả
  Big Pear
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  3.581
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 百度网盘批量离线 - 批量离线辅助脚本

  Tác giả
  fenghengzhi
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  22.912
  Đánh giá
  127 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  60.605
  Đánh giá
  679 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  13.966
  Đánh giá
  227 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 百度文库界面清理 - 清除百度文库界面上多余节点,给你一个清爽的阅读环境

  Tác giả
  Fav
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  10.623
  Đánh giá
  41 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 百度Baidu网盘HTTP转HTTPS - 将百度网盘的链接(http://pan.baidu.com/)转换为HTTPS协议(https://pan.bidu.com),可以直接下载大文件。

  Tác giả
  netplaier
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  26.792
  Đánh giá
  73 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)