Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:
 1. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  2.522
  Số lần cài đặt
  1.161.346
  Đánh giá
  3147 29 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 解决百度云大文件下载限制 - 一行代码,解决百度云大文件下载限制

  Tác giả
  funianwuxin
  Cài đặt hàng ngày
  1.333
  Số lần cài đặt
  770.807
  Đánh giá
  1448 9 8
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度网盘直接下载助手改 - 直接拷贝粘贴 ivesjay的, 但根据高人的方法修改了一行, 令其能在2017 Nov 19的度盘网页正确显示按钮. 原作者是https://greasyfork.org/zh-CN/users/70373-ivesjay 的百度网盘直接下载助手0.9.24

  Tác giả
  ntchris
  Cài đặt hàng ngày
  820
  Số lần cài đặt
  12.887
  Đánh giá
  42 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. EX-百度云盘 - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  gxvv
  Cài đặt hàng ngày
  576
  Số lần cài đặt
  174.402
  Đánh giá
  665 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  489
  Số lần cài đặt
  293.281
  Đánh giá
  2445 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 视频站启用html5播放器 - 拥抱html5,告别Flash。支持站点:优.土、QQ、新浪、微博、网易短视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、央视、风行、百度云视频、熊猫、龙珠、战旗直播等。并添加播放快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量调节、下一个视频、全屏、上下帧、播放速度调节

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  373
  Số lần cài đặt
  80.979
  Đánh giá
  594 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. gwdang - 浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  431
  Số lần cài đặt
  132.800
  Đánh giá
  1263 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 百度网盘直接下载助手 - 临时修改版,直接可以显示下载按钮。直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  Bohan Yang (Brent)
  Cài đặt hàng ngày
  318
  Số lần cài đặt
  128.716
  Đánh giá
  238 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 贴吧全能助手 - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Tác giả
  忆世萧遥
  Cài đặt hàng ngày
  300
  Số lần cài đặt
  96.631
  Đánh giá
  805 5 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 论坛网盘链接免密提取 - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  234
  Số lần cài đặt
  29.904
  Đánh giá
  161 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Kill Baidu AD - Just Kill Baidu AD

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  236
  Số lần cài đặt
  114.080
  Đánh giá
  626 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 百度盘直接下载 - 就他妈不装百度云管家

  Tác giả
  Z3JlYXN5Zm9yaw==
  Cài đặt hàng ngày
  89
  Số lần cài đặt
  73.158
  Đánh giá
  146 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 吾爱破解网盘激活&提取码自动补全 - 激活吾爱破解论坛中的百度网盘链接,并自动补全提取码然后跳转到分享地址

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  136
  Số lần cài đặt
  30.954
  Đánh giá
  160 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 百度云下载直连 - fbd

  Tác giả
  openmynet
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  41.005
  Đánh giá
  81 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  64
  Số lần cài đặt
  47.161
  Đánh giá
  486 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 百度搜索 - 优化 - 1、屏蔽百度推广 2、关闭百度广告联盟信息收集 3、绑定快捷键 4、布局调整 5、居中单列(可选) 6、居中双列(可选)

  Tác giả
  浮生@未歇
  Cài đặt hàng ngày
  95
  Số lần cài đặt
  13.102
  Đánh giá
  77 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. BaiduPanDownloadHelper - 批量导出百度盘的下载链接

  Tác giả
  liusanp
  Cài đặt hàng ngày
  73
  Số lần cài đặt
  11.260
  Đánh giá
  28 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 自定义百度云/百度网盘分享密码(支持百度云改版后) - 使用说明:选择文件后点击分享,选择私密,点击创建的时候弹出对话框,此时可以输入自定义密码。自定义密码的字符和必须为4,一个字母或数字的字符数是1,一个汉字的字符数是3,因此密码可以是1234、jj22、帅B。

  Tác giả
  linmi
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  160
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  182.103
  Đánh giá
  665 4 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\weibo.com (And more...

  Tác giả
  CLE
  Cài đặt hàng ngày
  49
  Số lần cài đặt
  33.509
  Đánh giá
  668 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  34.981
  Đánh giá
  617 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 百度Baidu网盘HTTP转HTTPS - 将百度网盘的链接(http://pan.baidu.com/)转换为HTTPS协议(https://pan.bidu.com),可以直接下载大文件。

  Tác giả
  netplaier
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  21.128
  Đánh giá
  65 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 移除百度搜索的广告 - 移除百度搜索的广告如搜索结果里的百度推广

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  21.701
  Đánh giá
  175 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 贴吧页面精简 - 【可能是你遇到的最好用的贴吧精简脚本】,完全去除各种广告及扰眼模块,全面支持各种贴吧页面,免登录看帖,【倒序看帖】

  Tác giả
  backrunner
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  24.467
  Đánh giá
  306 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. iqiyi-player-switch - 爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  19.444
  Đánh giá
  245 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 度盘给我播! - 强迫度盘打开 ts mts f4v m2ts等视频文件的播放页面。

  Tác giả
  凉夏风歌
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  1.808
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  19.601
  Đánh giá
  456 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 百度网盘批量离线 - 批量离线辅助脚本

  Tác giả
  fenghengzhi
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  13.300
  Đánh giá
  92 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 绕过百度网盘大文件下载限制 - 绕过百度网盘大文件下载限制,不用装云管家,直接下载

  Tác giả
  FreeDee
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  17.887
  Đánh giá
  23 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 百度网盘助手forMiWiFi - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制,使用小米路由下载百度网盘文件

  Tác giả
  ninggu2008
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  6.727
  Đánh giá
  37 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 百度文库界面清理 - 清除百度文库界面上多余节点,给你一个清爽的阅读环境

  Tác giả
  Fav
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  4.593
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 百度音乐助手 - 百度音乐下载助手,突破百度音乐会员限制,带您自由畅享高品质音乐

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  49.911
  Đánh giá
  360 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 百度百科添加维基镜像 - 在百度百科中添加跳转到维基百科镜像网站的按钮。

  Tác giả
  sunforbeeing
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  91
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  54.246
  Đánh giá
  663 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 百度网盘助手•改 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  PurelyCfictional
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  80.445
  Đánh giá
  550 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Baidu Download Limit - scripts are enabled in your browser!

  Tác giả
  Phairat
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  16.154
  Đánh giá
  49 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 贴吧查水表 - 查看百度贴吧某用户名在全网的发言

  Tác giả
  扬帆大海
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  1.710
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 查看百度云分享列表 - 访问百度网盘pc端分享页时,会跳转到盘多多的分享页面列表(百度云官方已停分享列表)

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  1.412
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 谷歌百度搜索(集合) - 分别在百度和google的搜索结果页面增加搜索跳转按钮,使用到外链微软CDN的jquery-1.7.2.min.js,不懂跳墙使用GOOGLE的同学请访问google的方法:[修改hosts使用google](http://www.findspace.name/res/72)。自动判断百度和google对JQUERY的载入,并动态载入Jquery.js。源码地址:https://openuserjs.org/scripts/t3xtf0rm4tgmail.com/Google_baidu_Switcher_(ALL_in_One)

  Tác giả
  Find
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.522
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  11.191
  Đánh giá
  214 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. Kill TieBa AD - Just Kill TieBa AD

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  9.462
  Đánh giá
  85 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 百度云下载无限制 - 不需要下载云管家直接下载

  Tác giả
  hinotori8921
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  72.089
  Đánh giá
  105 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)