Greasy Fork is available in English.

[Bilibili] 去他妈的评分

移除网页版哔哩哔哩的番剧点评和评分

Tác giả
CKylinMC
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
248
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.0.0
Đã tạo
26-01-2021
Đã cập nhật
28-06-2021
Giấy phép
WTFPL
Áp dụng cho

根据用户的建议而制作的样式。

眼不见心不烦,去除哔哩哔哩番剧评分和点评。

另见:去除评论区

我的脚本合集