Greasy Fork is available in English.

[Bilibili] 去他妈的评分

移除网页版哔哩哔哩的番剧点评和评分

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.