Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.580
  Số lần cài đặt
  1.147.032
  Đánh giá
  2365 25 10
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 一键VIP视频解析、去广告(全网),一站式音乐搜索下载 2018-09-12 可用 - 在视频播放页悬浮VIP按钮,可在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...一站式音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅...在淘宝天猫商品页添加优惠券查询按钮,可自行点击查询优惠券

  Tác giả
  Max zhang
  Cài đặt hàng ngày
  1.379
  Số lần cài đặt
  82.867
  Đánh giá
  100 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度云百度网盘直接下载助手直链加速版支持迅雷+VIP视频在线解析破解去广告+【大额优惠券省钱更赚钱】【领取支付宝紅包】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%,客户端全新推出!-2018.9.19加强稳定版 - 百度云百度网盘获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  1.016
  Số lần cài đặt
  69.971
  Đánh giá
  109 0 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效; 只支持番剧视频;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  662
  Số lần cài đặt
  316.182
  Đánh giá
  907 4 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠。可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  651
  Số lần cài đặt
  216.621
  Đánh giá
  1192 7 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.9.9更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  520
  Số lần cài đặt
  286.003
  Đánh giá
  402 3 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. TU-破解视频VIP集合 - VIP视频破解集合;支持爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV;移除部分干扰广告。9月6日新增六大接口,解析速度更快,可供选择的更多

  Tác giả
  TUJIDU
  Cài đặt hàng ngày
  204
  Số lần cài đặt
  3.346
  Đánh giá
  18 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  194
  Số lần cài đặt
  183.915
  Đánh giá
  569 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  210
  Số lần cài đặt
  81.773
  Đánh giá
  446 8 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  126
  Số lần cài đặt
  14.862
  Đánh giá
  81 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  116
  Số lần cài đặt
  196.555
  Đánh giá
  792 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  85
  Số lần cài đặt
  5.393
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  184
  Số lần cài đặt
  201.213
  Đánh giá
  372 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  17.703
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. VIP视频解析 - 解析各大视频站的VIP权限并去广告

  Tác giả
  zxw2559
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  123
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 视频解析集合 - 一键解析各大网站视频,无广告。解析接口贵精不贵多,绝对够用。

  Tác giả
  zxw2559
  Cài đặt hàng ngày
  51
  Số lần cài đặt
  256
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Bilibili直播间挂机助手 - Bilibili直播间自动签到,领瓜子,参加抽奖,完成任务,送礼等

  Tác giả
  SeaLoong
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  6.968
  Đánh giá
  93 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 哔哩哔哩(bilibili.com)简洁版 - 碍眼的东西太多了,干脆都去掉。

  Tác giả
  Kenneth4
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  3.181
  Đánh giá
  30 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  13.220
  Đánh giá
  57 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. bilibili plus bilibilijj - 在bilibili界面上直接添加来自jj的三种下载链接。flv是分段超清,mp4是整段高清,ass是弹幕。请登录jj以跳过广告页。播放弹幕可使用potplayer等。视频弹幕同名即可自动加载。

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  12.653
  Đánh giá
  88 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  8.560
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  18.463
  Đánh giá
  41 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. bilibili vip remover - remove the 'become-vip' link, repalce red names to original, and replace emoji to pure text

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  4.446
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  17.666
  Đánh giá
  41 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Bilibili Auto HD - bilibili自动高清

  Tác giả
  Formax
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  61
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. bilibili直播净化 - 屏蔽聊天室礼物以及关键字, 净化聊天室环境

  Tác giả
  lzgfzr
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  2.881
  Đánh giá
  44 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. bilibili原始播放器 - 直接用浏览器播放和下载B站原生MP4视频,需要浏览器支持:如firefox、chrome和opera

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  7.689
  Đánh giá
  44 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. BilibiliCover - B站显示视频封面

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  738
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. bilibili去广告 - try to take over the world!

  Tác giả
  Yuuuuu_Yu
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  17.836
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. VIP视频CCAV5解析 - 一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供30多组无广告接口,欢迎体验。

  Tác giả
  ccav5
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.937
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. b站首页增加已追番入口 - 在bilibili网页端上方菜单添加[已追番]的入口

  Tác giả
  franxx
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  759
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 直播工具箱 - 屏蔽了用户进入提示,各种vip图标,过滤刷屏弹幕,屏蔽礼物,斗鱼画中画等。

  Tác giả
  ski
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  1.828
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  5.862
  Đánh giá
  17 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 卓越VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  291
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. bilibiliDanmaku - 在哔哩哔哩视频标题下方增加弹幕查看和下载

  Tác giả
  NULL
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  3.395
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  15.488
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  19.770
  Đánh giá
  280 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. B站查看封面图 - 添加了一个可查看当前视频页面封面图的按钮,默认是透明的,鼠标移动上去便可显现出来,位置在首页那一栏与视频标题那一栏中间的空白处的左侧位置

  Tác giả
  Blackcat
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.989
  Đánh giá
  23 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  15.216
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)