Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.739
  Số lần cài đặt
  924.629
  Đánh giá
  2076 19 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.5.24更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.318
  Số lần cài đặt
  177.924
  Đánh giá
  269 2 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效; 只支持番剧视频;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  638
  Số lần cài đặt
  235.472
  Đánh giá
  712 4 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:优.土、QQ、B站、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠。可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  444
  Số lần cài đặt
  156.191
  Đánh giá
  958 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  208
  Số lần cài đặt
  55.100
  Đánh giá
  355 8 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  279
  Số lần cài đặt
  191.211
  Đánh giá
  365 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  172
  Số lần cài đặt
  166.826
  Đánh giá
  541 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  105
  Số lần cài đặt
  183.386
  Đánh giá
  780 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. bilibili vip remover - remove the 'become-vip' link, repalce red names to original, and replace emoji to pure text

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  2.578
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. VIP视频在线解析破解去广告 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  freeacao
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  755
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. B站查看封面图 - 添加了一个可查看当前视频页面封面图的按钮,默认是透明的,鼠标移动上去便可显现出来,位置在首页那一栏与视频标题那一栏中间的空白处的左侧位置

  Tác giả
  Blackcat
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  1.276
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. bilibili plus bilibilijj - 在bilibili界面上直接添加来自jj的三种下载链接。flv是分段超清,mp4是整段高清,ass是弹幕。请登录jj以跳过广告页。播放弹幕可使用potplayer等。视频弹幕同名即可自动加载。

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  8.828
  Đánh giá
  77 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  16.086
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  4.212
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  16.398
  Đánh giá
  14 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. BiliBili proxy setting helper - 功能目的跟 "解除B站區域限制輔助腳本" 一樣

  Tác giả
  FlandreKawaii
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  9.105
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 通杀VIP会员视频 - 🐣🐤🐥🐔🐓通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  16.782
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  5.864
  Đánh giá
  45 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 琪琪影院vip视频解析网-vip视频在线免费解析 - 全民解析VIP视频免费看,在线解析,vip视频解析,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析方便广大用户VIP视频服务

  Tác giả
  201721844
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  1.267
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  15.671
  Đánh giá
  37 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. bilibiliDanmaku - 在哔哩哔哩视频标题下方增加弹幕查看和下载

  Tác giả
  NULL
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  2.050
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  5.087
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  14.354
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 花语社区解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  580
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. bilibili原始播放器 - 直接用浏览器播放和下载B站原生MP4视频,需要浏览器支持:如firefox、chrome和opera

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  6.048
  Đánh giá
  43 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  14.594
  Đánh giá
  25 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. BiliLive Exp++ - 刷经验不用开直播页面哦

  Tác giả
  Harry Zhang
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  562
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 威武VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  西门2胖
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  1.636
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  18.959
  Đánh giá
  278 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  9.815
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  6.667
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. VIP解析,教你免费看各大视频网站会员视频,爱奇艺,优酷一键搞定 - vip视频解析,vip视频在线解析,vip解析,万能vip视频解析,vip视频全能解析,vip视频,手机vip视频解析,手机在线解析vip视频,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  1.425
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. BiliBili HTML5 - BiliBili调用官方HTML5播放器播放

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.818
  Đánh giá
  28 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. bilibili直播精简 - 【可能是你遇到的最好用的Bilibili直播精简脚本】,送礼随心开关,页面清爽无广告!

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  2.455
  Đánh giá
  42 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. BiliPlus - 哔哩哔哩“啊叻?视频不见了?”自动跳转

  Tác giả
  yggdra
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.590
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  11.011
  Đánh giá
  56 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. BilibiliTimer - B站H5播放器全屏时实时显示当前系统时间和播放进度

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  513
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)