Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.754
  Số lần cài đặt
  1.259.093
  Đánh giá
  2478 26 12
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度云百度网盘直接下载助手直链加速版支持迅雷+VIP视频在线解析破解去广告+【商品大额优惠券】【领取支付宝紅包】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%!-2018.11.12加强稳定版 - 修复百度云链接不能下载问题!!!百度云百度网盘获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。新增淘宝自动查券功能,给你购物带来全新体验。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  1.458
  Số lần cài đặt
  162.122
  Đánh giá
  174 2 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 一键VIP视频解析、去广告(全网),一站式音乐搜索下载 2018-11-12 可用 - 在视频播放页悬浮VIP按钮,可在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...一站式音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅...在淘宝天猫商品页添加优惠券查询按钮,可自行点击查询优惠券

  Tác giả
  Max zhang
  Cài đặt hàng ngày
  982
  Số lần cài đặt
  154.015
  Đánh giá
  178 2 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.11.13更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  519
  Số lần cài đặt
  308.826
  Đánh giá
  427 3 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  497
  Số lần cài đặt
  250.641
  Đánh giá
  1291 7 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  485
  Số lần cài đặt
  357.182
  Đánh giá
  1007 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  Xmader
  Cài đặt hàng ngày
  144
  Số lần cài đặt
  8.948
  Đánh giá
  40 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  132
  Số lần cài đặt
  8.626
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  21.936
  Đánh giá
  111 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  202.703
  Đánh giá
  793 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  64
  Số lần cài đặt
  86.939
  Đánh giá
  460 9 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  69
  Số lần cài đặt
  190.088
  Đánh giá
  579 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Bilibili直播间挂机助手 - Bilibili直播间自动签到,领瓜子,参加抽奖,完成任务,送礼等

  Tác giả
  SeaLoong
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  10.700
  Đánh giá
  136 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. TU-破解视频VIP集合-去广告-音乐直接解析播放 - VIP视频破解集合;支持【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV】;移除部分干扰广告。10月26日新增精选接口,解析速度飞快,支持更多网站,可供选择的更多。各种VIP节点播放,并且自动解析使用对应的播放节点,更快的播放速度,更稳定的播放效果。支持[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey]。购物优惠信息获取

  Tác giả
  TUJIDU
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  9.806
  Đánh giá
  47 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  204.469
  Đánh giá
  373 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 哔哩哔哩(bilibili.com)简洁版 - 碍眼的东西太多了,干脆都去掉。

  Tác giả
  Kenneth4
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  4.852
  Đánh giá
  48 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Bilibili Evolved - 增强哔哩哔哩Web端体验: 修复界面瑕疵, 删除广告, 使用夜间模式浏览, 下载视频或视频封面, 以及增加对触屏设备的支持等.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  397
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  16.229
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  9.628
  Đánh giá
  64 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. bilibili plus bilibilijj - 在bilibili界面上直接添加来自jj的三种下载链接。flv是分段超清,mp4是整段高清,ass是弹幕。请登录jj以跳过广告页。播放弹幕可使用potplayer等。视频弹幕同名即可自动加载。

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  13.422
  Đánh giá
  90 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. bilibiliDanmaku - 在哔哩哔哩视频标题下方增加弹幕查看和下载

  Tác giả
  NULL
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  3.832
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  14.115
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Bilibili Evolved (Preview Offline) - 增强哔哩哔哩Web端体验(预览离线版): 修复界面瑕疵, 删除广告, 使用夜间模式浏览, 下载视频或视频封面, 以及增加对触屏设备的支持等.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  276
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. bilibili Default Disable Danmaku - Auto disable bilibili HTML5 player danmaku.

  Tác giả
  Kazetoyuki
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  89
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  18.037
  Đánh giá
  41 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  19.246
  Đánh giá
  42 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 全网VIP解析(2018-10-19) - 新版改为悬浮按钮,就一个圆形按钮,没有多余的菜单,感谢作者sonimei134的脚本,因此做出了修改,强迫症请见谅!支持优酷、爱奇艺、乐视、腾讯、土豆、芒果、搜狐、pptv、华数、1905、A站等主流网站,接口是使用别人的,如果有广告请勿相信。关于电视剧选集问题:每次选集大多需要刷新页面。

  Tác giả
  ch lee
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  1.870
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 全网破解VIP会员视频集合+【双11红包入口】淘宝天猫内部优惠券,一件查找优惠券,简单快速 - 一键破解[爱奇艺|优酷|腾讯|乐视|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网)+淘宝天猫内部优惠券,一件查找优惠券,简单快速

  Tác giả
  青贝购物
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  1.409
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  20.086
  Đánh giá
  276 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. BiliPlus - 哔哩哔哩“啊叻?视频不见了?”自动跳转

  Tác giả
  yggdra
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  3.420
  Đánh giá
  32 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. b站直播自动抢辣条 - try to take over the world!

  Tác giả
  kooro
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  578
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Bilibili显示失效的收藏夹内容 - RT,将标题中的“视频已失效”替换成实际的视频名称。

  Tác giả
  Liu233w
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  653
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  Milan3D
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  323
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. B站获取视频作品封面 - 收集B站舞蹈小姐姐高清封面照片,添加查看封面按钮,打开右键另存就行,支持新旧版B站

  Tác giả
  ZLOE
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  332
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. bilibili H5播放器快捷操作 - 自动化设置,回车快速发弹幕、双击全屏,'+','-'调节播放速度、z键下载、f键全屏、w键网页全屏、p键暂停/播放、d键开/关弹幕、y键关/开灯、I键、O键左右旋转等

  Tác giả
  jeayu
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.242
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  6.263
  Đánh giá
  17 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. bilibili直播净化 - 屏蔽聊天室礼物以及关键字, 净化聊天室环境

  Tác giả
  lzgfzr
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  3.207
  Đánh giá
  45 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  18.383
  Đánh giá
  64 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  18.131
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. VIP视频在线解析破解去广告 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  freeacao
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.183
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取支付宝红包】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.11.12加强稳定版 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...通过淘宝客返利网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  2.502
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)