Greasy Fork is available in English.

下载按钮

硕鼠按钮

Tác giả
bztwh
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
2.943
Đánh giá
10 1 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
16-08-2018
Đã cập nhật
16-08-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
无技术现学现卖。
给硕鼠支持的网站添加一个下载按钮。
硕鼠请打开自动跳转和自动启动下载器,下载页面会在5秒后关闭。

按钮在左上角 颜色很淡。
目前就有 bilibili acfun 网易公开课 搜狐 乐视。
其他的可以自己在// @match添加