Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  3.174
  Số lần cài đặt
  728.615
  Đánh giá
  1834 16 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.2.1更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.289
  Số lần cài đặt
  73.068
  Đánh giá
  123 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 视频站启用html5播放器 - 拥抱html5,告别Flash。添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换[万能网页]全屏、上下帧、播放速度。支持站点:优.土、QQ、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、央视、风行、百度云视频、熊猫、龙珠、战旗直播等,可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  499
  Số lần cài đặt
  117.092
  Đánh giá
  786 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  393
  Số lần cài đặt
  149.026
  Đánh giá
  516 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  216
  Số lần cài đặt
  175.294
  Đánh giá
  341 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  249
  Số lần cài đặt
  172.555
  Đánh giá
  770 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  136
  Số lần cài đặt
  2.762
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  42
  Số lần cài đặt
  22.062
  Đánh giá
  476 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  12.738
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 通杀VIP会员视频 - 🐣🐤🐥🐔🐓通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  14.047
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 三七云解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  1.223
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  3.520
  Đánh giá
  35 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  14.780
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  13.975
  Đánh giá
  25 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 最新无缝破解各大视频网站VIP会员在线视频,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  12.117
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  2.977
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  6.151
  Đánh giá
  87 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  5.904
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  3.796
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  4.401
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.622
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 细声视频播放 - 细声视频播放。

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  6.133
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  9.540
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  679
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  9.737
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Flvcd Download Links for Jacob - Download online video By flvcd.com

  Tác giả
  snquentin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.912
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12.713
  Đánh giá
  119 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 隐心影视 - 在视频标题旁上显示“免费观看”按钮和“更多影片”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  214175590
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.215
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  3.413
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 麦霸VIP视频解析 - 在视频标题旁上显示“麦霸解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mbcs
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  590
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.231
  Đánh giá
  51 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.303
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  590
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. VIP视频解析脚本 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  523
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Turn lights off - Turn lights off to view flash videos

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  204
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 微社VIP视频解析 - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  961
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 【强大】极速6大线路无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.178
  Đánh giá
  13 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮

  Tác giả
  高田
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  845
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. VIP视频解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  292
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 细声影视收藏 - 用户测试

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  54
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)