Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.356
  Số lần cài đặt
  1.080.200
  Đánh giá
  2260 23 10
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 一键VIP视频解析、去广告(全网) 2018-08-21 可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mark zhang
  Cài đặt hàng ngày
  1.913
  Số lần cài đặt
  42.226
  Đánh giá
  49 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度云获取直接下载链接增强版+VIP视频在线解析破解去广告+【关注公众号抽取百元现金红包】【全场大额优惠券】【一键领取支付宝红包】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.8.19加强稳定版 - 获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!关注微信领取现金红包:zfh0604gyc

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  661
  Số lần cài đặt
  49.322
  Đánh giá
  87 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠。可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  619
  Số lần cài đặt
  199.316
  Đánh giá
  1127 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.8.10更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  401
  Số lần cài đặt
  271.427
  Đánh giá
  382 3 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  181
  Số lần cài đặt
  179.657
  Đánh giá
  560 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 勤勤学长-视频VIP解析插件-免会员在线播放付费视频 2018.08.21 - 勤勤学长-视频VIP解析插件;支持破解直接播放【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV】,点击就能直接播放。

  Tác giả
  勤勤学长
  Cài đặt hàng ngày
  148
  Số lần cài đặt
  148
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  165
  Số lần cài đặt
  193.302
  Đánh giá
  786 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. TU-破解视频VIP集合 - VIP视频破解集合;支持爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV;移除部分干扰广告。8月22日新增五大接口,解析速度更快,可供选择的更多

  Tác giả
  TUJIDU
  Cài đặt hàng ngày
  100
  Số lần cài đặt
  642
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  199.112
  Đánh giá
  373 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取支付宝红包】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.7.12加强稳定版 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...通过淘宝客返利网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  2.207
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  3.468
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  27.037
  Đánh giá
  530 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  17.403
  Đánh giá
  40 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 下载按钮 - 硕鼠按钮

  Tác giả
  bztwh (坂装踏舞会)
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. VIP视频破解L - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  elceric
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  283
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  17.326
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  7.960
  Đánh giá
  58 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  cckexi
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  1.432
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  12.656
  Đánh giá
  57 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  15.212
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  15.048
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Flvcd Download Links for Jacob - Download online video By flvcd.com

  Tác giả
  snquentin
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  2.438
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  7.131
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  18.165
  Đánh giá
  40 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  5.686
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.558
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  17.713
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  4.481
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Joker破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  你男神
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  366
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 细声视频播放 - 正式版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  6.740
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.690
  Đánh giá
  88 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  13.148
  Đánh giá
  117 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 微社VIP视频解析 - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.047
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.358
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.402
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. VIP影视-免费在线观看全网VIP视频 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  460
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)