Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.600
  Số lần cài đặt
  1.014.603
  Đánh giá
  2186 22 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.7.14更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.245
  Số lần cài đặt
  242.486
  Đánh giá
  352 2 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度云获取直接下载链接增强版+VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取支付宝红包】【一边购物一边看最新电影】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.7.15加强稳定版 - 获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  632
  Số lần cài đặt
  32.715
  Đánh giá
  54 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 一键VIP视频解析、去广告(全网) - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mark zhang
  Cài đặt hàng ngày
  336
  Số lần cài đặt
  4.116
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  133
  Số lần cài đặt
  174.596
  Đánh giá
  552 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  196.688
  Đánh giá
  374 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  103
  Số lần cài đặt
  189.093
  Đánh giá
  783 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  3.905
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  17.641
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  16.817
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  12.120
  Đánh giá
  56 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  7.375
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取支付宝红包】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.7.12加强稳定版 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...通过淘宝客返利网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  2.035
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  16.837
  Đánh giá
  41 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. AcFun HTML5播放器 - 把flash播放器的位置去掉,嵌入手机版 AcFun 的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  4.512
  Đánh giá
  37 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  6.942
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  5.452
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  14.868
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  17.356
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. VIP视频在线解析破解去广告-爱看影院-看遍全网 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  战旭谷
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  1.056
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 申杰VIP在线解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  申杰
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  435
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.282
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. TDPLAYER ACFUN H5 Player - 替换HTML5播放器

  Tác giả
  haocity
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  2.465
  Đánh giá
  14 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.111
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. VIP影视-免费在线观看全网VIP视频 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  420
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.521
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  14.846
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.238
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 花语社区解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  872
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 微社VIP视频解析 - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.036
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.410
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 隐心影视 - 在视频标题旁上显示“免费观看”按钮和“更多影片”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  214175590
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.406
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  9.931
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮

  Tác giả
  高田
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  896
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 麦霸VIP视频解析 - 在视频标题旁上显示“麦霸解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mbcs
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  647
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  874
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 威武VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  西门2胖
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.795
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)