Greasy Fork is available in English.

Bypass Wait, Code, & Login For Chrome

Remove verify code, login requirement, counting down... and more!

Tính đến 2014-05-27 18:51:30 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Tác giả
Jixun.Moe
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.6.3.18
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

城通盘依赖 这个脚本,总感觉被官方盯上了 (我们中出了个叛徒)
城通现在不用安装附加脚本过 ABP 检测了,挂上这个脚本就行。

推荐脚本:[0.6.3.18]:
* 修正 fm.qq.com 错误,感谢 wangdl_100a 报告。

[0.6.3.17]:
+ 添加 共享盘 [gxdisk], 感谢 badump 报告
* 修正 鸟盘 [nyhx], 感谢 badump 报告。
- 拆开短址到新脚本 短址快速跳转,专门开个新脚本维护。
- 删除以前版本更新历史,那么长反正没人看。