Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:
 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.061
  Số lần cài đặt
  535.789
  Đánh giá
  1564 9 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  657
  Số lần cài đặt
  146.303
  Đánh giá
  304 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  428
  Số lần cài đặt
  127.052
  Đánh giá
  495 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 视频站启用html5播放器 - 拥抱html5,告别Flash。支持站点:优.土、QQ、新浪、微博、网易短视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、央视、风行、百度云视频、熊猫、龙珠、战旗直播等。并添加播放快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量调节、下一个视频、全屏、上下帧、播放速度调节

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  369
  Số lần cài đặt
  80.993
  Đánh giá
  594 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. VIP视频在线解析破解去广告(全网) - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  373
  Số lần cài đặt
  3.458
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  148
  Số lần cài đặt
  157.264
  Đánh giá
  761 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 最新无缝破解各大视频网站VIP会员在线视频,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  133
  Số lần cài đặt
  9.264
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  9.289
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 全网vip视频破解豆瓣搜索 - 在豆瓣电影,时光电影,爱奇艺,腾讯视频,优酷视频的网页里,添加电影搜索按钮!

  Tác giả
  6601
  Cài đặt hàng ngày
  47
  Số lần cài đặt
  3.133
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  34.985
  Đánh giá
  617 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 腾讯动漫-破解 - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  16.628
  Đánh giá
  199 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 通杀VIP会员视频 - 🐣🐤🐥🐔🐓通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  42
  Số lần cài đặt
  10.417
  Đánh giá
  32 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 花语影视解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。代码是前辈的、本人只是持续更新接口而已,大神勿怪!

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  3.437
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  19.603
  Đánh giá
  456 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 腾讯视频h5 - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zxc
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  19.879
  Đánh giá
  246 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  8.757
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  13.133
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  2.608
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  3.471
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  4.866
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  13.461
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  9.250
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. TreeBar - 目录树导航 - 显示文章目录大纲导航

  Tác giả
  zhilidali
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  157
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  3.390
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 细声视频播放 - 细声视频播放,增加乐视

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  2.815
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper,press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  4.005
  Đánh giá
  115 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 【强大】极速6大线路无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  3.102
  Đánh giá
  14 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞,6秒刷新一次

  Tác giả
  wzh190015
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.043
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  2.391
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  12.433
  Đánh giá
  119 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  2.088
  Đánh giá
  51 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. QQZoneCleaner - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.801
  Đánh giá
  38 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  1.201
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. qq群文件批量下载 - 批量下载群文件

  Tác giả
  wujiyu115
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  536
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. QQ快捷登录去除多余权限 - 这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

  Tác giả
  〃萝卜
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.464
  Đánh giá
  69 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 显示QQ相册文件名 - 显示QQ相册的文件名

  Tác giả
  tantiancai
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  195
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 微信屏蔽链接跳转 - 从微信中点开的被屏蔽链接直接跳转正常页面

  Tác giả
  zieglar
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  213
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 微社VIP视频解析 - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  838
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.327
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮

  Tác giả
  高田
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  792
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  524
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. Bypass Wait, Code, & Login For Chrome - Remove verify code, login requirement, counting down... and more!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.723
  Đánh giá
  23 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. Qzone_Mod+NoAD(GM) - Qzone_Mod+NoAD样式去广告辅助脚本

  Tác giả
  Special-Denise
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  203
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. pc 微信跳转页面直接打开 - pc上从微信打开taobao等页面 还要手动复制粘贴,表示不爽

  Tác giả
  cheer_nice
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  293
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)