Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.275
  Số lần cài đặt
  1.153.626
  Đánh giá
  2376 25 10
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 一键VIP视频解析、去广告(全网),一站式音乐搜索下载 2018-09-21 可用 - 在视频播放页悬浮VIP按钮,可在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...一站式音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅...在淘宝天猫商品页添加优惠券查询按钮,可自行点击查询优惠券

  Tác giả
  Max zhang
  Cài đặt hàng ngày
  1.478
  Số lần cài đặt
  86.994
  Đánh giá
  105 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度云百度网盘直接下载助手直链加速版支持迅雷+VIP视频在线解析破解去广告+【大额优惠券省钱更赚钱】【领取支付宝紅包】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%,客户端全新推出!-2018.9.19加强稳定版 - 百度云百度网盘获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  847
  Số lần cài đặt
  72.538
  Đánh giá
  109 0 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠。可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  609
  Số lần cài đặt
  218.350
  Đánh giá
  1198 7 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.9.9更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  461
  Số lần cài đặt
  287.365
  Đánh giá
  404 3 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. TU-破解视频VIP集合 - VIP视频破解集合;支持爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV;移除部分干扰广告。9月6日新增六大接口,解析速度更快,可供选择的更多

  Tác giả
  TUJIDU
  Cài đặt hàng ngày
  135
  Số lần cài đặt
  3.844
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  144
  Số lần cài đặt
  184.369
  Đánh giá
  568 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. QQ音乐付费无损音乐免费下载 - 提供QQ音乐付费歌曲,320K下载、无损FLAC下载、无损APE下载、歌词下载,可以解析歌单列表、歌手歌单、分类歌单、专辑列表

  Tác giả
  刘明野
  Cài đặt hàng ngày
  132
  Số lần cài đặt
  5.416
  Đánh giá
  23 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  109
  Số lần cài đặt
  196.848
  Đánh giá
  792 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  83
  Số lần cài đặt
  15.170
  Đánh giá
  82 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  85
  Số lần cài đặt
  53.567
  Đánh giá
  797 8 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  201.436
  Đánh giá
  374 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 解析VIP视频 - 好不好用谁用谁知道,在视频标题嵌入VIP解析按钮,支持优酷、爱奇艺、乐视、腾讯、土豆、芒果、搜狐、pptv、华数、1905、A站等主流网站,接口是使用别人的,如果有广告请勿相信。关于电视剧选集问题:每次选集都需要刷新页面,不然无法定位到该集播放。

  Tác giả
  ch lee
  Cài đặt hàng ngày
  66
  Số lần cài đặt
  189
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  13.307
  Đánh giá
  57 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 腾讯动漫-破解 - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  26.229
  Đánh giá
  221 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  5.490
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  27.936
  Đánh giá
  543 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  8.721
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 视频解析集合 - 一键解析各大网站视频,无广告。解析接口贵精不贵多,绝对够用。

  Tác giả
  zxw2559
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  307
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  6.240
  Đánh giá
  147 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  4.512
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  17.728
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  17.723
  Đánh giá
  41 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  15.559
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  18.481
  Đánh giá
  41 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  15.231
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. TreeBar - 目录树导航 - 显示文章目录大纲导航

  Tác giả
  zhilidali
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.137
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 拒绝二维码登录 - QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,原版出自https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/27183,采用jQuery选择器重写,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  2.362
  Đánh giá
  33 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  17.849
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 细声视频播放 - 正式版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  6.859
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. VIP解析,教你免费看各大视频网站会员视频,爱奇艺,优酷一键搞定 - vip视频解析,vip视频在线解析,vip解析,万能vip视频解析,vip视频全能解析,vip视频,手机vip视频解析,手机在线解析vip视频,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  2.347
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 音乐插件 - 全网音乐在线试听 一键免费下载

  Tác giả
  老铁
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  2.924
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Bypass Wait, Code, & Login For Chrome - Remove verify code, login requirement, counting down... and more!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.011
  Đánh giá
  23 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)