Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.726
  Số lần cài đặt
  971.912
  Đánh giá
  2130 21 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.6.10更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.378
  Số lần cài đặt
  213.323
  Đánh giá
  316 2 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度云获取直接下载链接增强版+VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取大额优惠券】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.6.20加强稳定版 - 获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  856
  Số lần cài đặt
  15.310
  Đánh giá
  31 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:优.土、QQ、B站、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠。可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  526
  Số lần cài đặt
  168.616
  Đánh giá
  999 5 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 最新修复多个bug - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  村长
  Cài đặt hàng ngày
  411
  Số lần cài đặt
  94.216
  Đánh giá
  384 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  144
  Số lần cài đặt
  170.931
  Đánh giá
  550 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  136
  Số lần cài đặt
  186.315
  Đánh giá
  783 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  119
  Số lần cài đặt
  6.842
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  81
  Số lần cài đặt
  194.649
  Đánh giá
  370 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  47.033
  Đánh giá
  738 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. VIP视频在线解析破解去广告 【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...通过淘宝客返利网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买

  Tác giả
  qq2941115105
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  73
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 腾讯动漫-破解 - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  23.617
  Đánh giá
  218 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取大额优惠券】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.6.20加强稳定版 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...通过淘宝客返利网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买

  Tác giả
  qq2941115105
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  2.270
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 申杰VIP在线解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  申杰
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  142
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  25.163
  Đánh giá
  515 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. VIP视频在线解析破解去广告-爱看影院-看遍全网 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  战旭谷
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  804
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  17.280
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  6.859
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. QQ音乐下载 - 点击下载按钮即可下载QQ音乐

  Tác giả
  Joe Fee
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  556
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 拒绝二维码登录 - QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,原版出自https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/27183,采用jQuery选择器重写,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  1.551
  Đánh giá
  30 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  5.485
  Đánh giá
  136 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 音乐插件 - 全网音乐在线试听 一键免费下载

  Tác giả
  老铁
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  1.618
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 腾讯视频h5 - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zxc
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  22.361
  Đánh giá
  237 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  16.090
  Đánh giá
  39 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  17.089
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取大额优惠券】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.6.20加强稳定版 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...通过淘宝客返利网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  1.313
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  16.439
  Đánh giá
  62 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 全网vip视频破解豆瓣搜索 - 在豆瓣电影,时光电影,爱奇艺,腾讯视频,优酷视频的网页里,添加电影搜索按钮!

  Tác giả
  6601
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  6.740
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  5.266
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  14.534
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. QQZoneCleaner - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  3.191
  Đánh giá
  38 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. QQ快捷登录去除多余权限 - 这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

  Tác giả
  〃萝卜
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.943
  Đánh giá
  73 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  14.714
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 琪琪影院vip视频解析网-vip视频在线免费解析 - 全民解析VIP视频免费看,在线解析,vip视频解析,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析方便广大用户VIP视频服务

  Tác giả
  201721844
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  1.478
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 爱奇艺vip 乐视 腾讯优酷vip视频在线解析 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  844
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)