Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.721
  Số lần cài đặt
  723.430
  Đánh giá
  1824 15 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.2.1更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.614
  Số lần cài đặt
  70.369
  Đánh giá
  118 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 最新修复版2018.1.18晚更新 - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  村长
  Cài đặt hàng ngày
  737
  Số lần cài đặt
  25.379
  Đánh giá
  110 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 视频站启用html5播放器 - 拥抱html5,告别Flash。添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换[万能网页]全屏、上下帧、播放速度。支持站点:优.土、QQ、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、央视、风行、百度云视频、熊猫、龙珠、战旗直播等,可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  464
  Số lần cài đặt
  116.235
  Đánh giá
  782 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  429
  Số lần cài đặt
  148.342
  Đánh giá
  513 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  222
  Số lần cài đặt
  172.147
  Đánh giá
  769 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  130
  Số lần cài đặt
  174.859
  Đánh giá
  337 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  12.677
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  39.682
  Đánh giá
  673 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  3.465
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  21.988
  Đánh giá
  474 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 腾讯动漫-破解 - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  19.519
  Đánh giá
  205 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 通杀VIP会员视频 - 🐣🐤🐥🐔🐓通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  13.979
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  14.750
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 腾讯视频h5 - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zxc
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  21.195
  Đánh giá
  242 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 拒绝二维码登录 - 淘宝、京东、阿里云等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,原版出自https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/27183,因为原脚本在百度云的某些页面执行错误,所以稍微修改了一下。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  260
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  2.954
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  13.953
  Đánh giá
  25 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  4.415
  Đánh giá
  123 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 全网vip视频破解豆瓣搜索 - 在豆瓣电影,时光电影,爱奇艺,腾讯视频,优酷视频的网页里,添加电影搜索按钮!

  Tác giả
  6601
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  5.539
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 最新无缝破解各大视频网站VIP会员在线视频,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  12.096
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  2.555
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  5.886
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  4.382
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. QQ音乐下载 - 替换QQ音乐下载地址 直接下载

  Tác giả
  狂客
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  309
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  1.613
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  9.531
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 细声视频播放 - 细声视频播放。

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  6.124
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  9.731
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 屏蔽直播礼物特效 - 自动屏蔽部分直播平台礼物特效,具体看 README

  Tác giả
  lisonfan
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.440
  Đánh giá
  37 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 【强大】极速6大线路无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4.175
  Đánh giá
  13 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  668
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. QQZoneCleaner - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  2.960
  Đánh giá
  38 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  3.783
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  3.407
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 三七云解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  1.181
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞!

  Tác giả
  见猫遇
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  68
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.302
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 隐心影视 - 在视频标题旁上显示“免费观看”按钮和“更多影片”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  214175590
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.210
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 自动删除说说.js - 自动删除所有说说

  Tác giả
  宇宙区长
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  130
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. TreeBar - 目录树导航 - 显示文章目录大纲导航

  Tác giả
  zhilidali
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  340
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. Bypass Wait, Code, & Login For Chrome - Remove verify code, login requirement, counting down... and more!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.800
  Đánh giá
  23 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  12.711
  Đánh giá
  119 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. 禁止腾讯新闻自动播放视频 - 禁止腾讯新闻自动播放视频(如gd.qq.com大粤网等地方新闻)

  Tác giả
  leessang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  653
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. 腾讯微博批量删除 - try to take over the world!

  Tác giả
  yxz_blue
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  112
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)