Greasy Fork is available in English.

Lap

贴吧编辑框生成舔楼主图片

Tác giả
文科
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
585
Đánh giá
21 0 0
Phiên bản
1.6
Đã tạo
07-11-2014
Đã cập nhật
08-03-2015
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

丧尸 整合gjiar的代码 版本1.4还是来自谷哥卫士 版本2来自柏拉图样图森破,他已经分出了Tieba Kuso 将贴吧头像恶搞进行到底这个版本。 版本1来自谷哥卫士