Greasy Fork is available in English.

Super Bawu

吧务拉黑封禁功能增强

Tác giả
文科
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
389
Đánh giá
6 1 0
Phiên bản
1.4
Đã tạo
18-04-2014
Đã cập nhật
03-02-2015
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

权限之怒

会员列表,复选框在右边,拉黑所选在上面。

权限之怒

用户封禁列表,可批量拉黑。

权限之怒

完成之后上面会弹出提示框,没有提示框不要刷新页面。

uso快死

可配合CheckBoxMate for Greasemonkey效果图如上

来自网络孤独行客.