Greasy Fork is available in English.

Tieba_Insert_MusicLink

贴吧自定义插入mp3链接

Tác giả
文科
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
344
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
3.0.2
Đã tạo
15-04-2014
Đã cập nhật
09-06-2015
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

贴吧自定义插入mp3链接 更新之前移除之前安装的脚本

这里貌似可以随便写( ̄▽ ̄") 来自幻想夏鄉 » 修复了下贴吧插入MP3外链脚本 3.0.2来自封印的猫 同类脚本贴吧插入自定义音乐链接