Greasy Fork is available in English.

csdn 极简版

csdn 页面极端简化版, 只显示正文.

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích 知乎浏览助手

Cài đặt script này
Tác giả
kougazhang
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
97
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
0.0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

CSDN 激进简化版, 只看 blog, 其他的如: 两边侧边栏 / 评论 / 推荐 等, 都全部清理掉.