Greasy Fork is available in English.

AcfunAvatarFix

修复顶端右侧小头像

Tác giả
zhihaofans
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
33
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.1.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

AcfunAvatarFix

修复顶端右侧小头像等不显示或显示为默认头像的BUG

如果你的头像就是默认的,请不要使用本脚本

acfun.tvaixifan.comcookies不互通


(安利我的其他脚本)