Greasy Fork is available in English.

Report user

heroesm

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 5sing助手 JS - 5sing功能增强

  Tác giả
  heroesm
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  668
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  05-03-2016
  Đã cập nhật
  02-11-2018
 2. bilibili notify JS - 自动监听bilibili直播推送信息,当所关注者开启直播时自动打开直播网页的javascript脚本。

  Tác giả
  heroesm
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  237
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  17-08-2016
  Đã cập nhật
  03-06-2018