Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.066
  Số lần cài đặt
  1.019.216
  Đánh giá
  2189 22 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.7.14更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.564
  Số lần cài đặt
  246.038
  Đánh giá
  353 2 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:优.土、QQ、B站、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠。可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  788
  Số lần cài đặt
  181.620
  Đánh giá
  1062 5 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 百度云获取直接下载链接增强版+VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取支付宝红包】【一边购物一边看最新电影】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.7.15加强稳定版 - 获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  537
  Số lần cài đặt
  34.067
  Đánh giá
  59 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 一键VIP视频解析、去广告(全网) - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mark zhang
  Cài đặt hàng ngày
  453
  Số lần cài đặt
  5.041
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  169
  Số lần cài đặt
  174.945
  Đánh giá
  552 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  120
  Số lần cài đặt
  189.351
  Đánh giá
  784 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  196.880
  Đánh giá
  374 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  4.017
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Youku 1080 - 解开 VIP 1080p

  Tác giả
  qq2225936589
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  5.436
  Đánh giá
  24 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  17.409
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  16.874
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  16.890
  Đánh giá
  41 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  12.154
  Đánh giá
  56 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 琪琪影院vip视频解析网-vip视频在线免费解析 - 全民解析VIP视频免费看,在线解析,vip视频解析,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析方便广大用户VIP视频服务

  Tác giả
  201721844
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  1.591
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  17.672
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取支付宝红包】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.7.12加强稳定版 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...通过淘宝客返利网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  2.053
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  6.964
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. VIP视频在线解析破解去广告-爱看影院-看遍全网 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  战旭谷
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  1.080
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  14.884
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  7.403
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. ykh5p - 改善优酷官方html5播放器播放体验

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  11.028
  Đánh giá
  140 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 优酷原生HTML5播放器 - 优酷原生HTML5播放器!

  Tác giả
  狐狸
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  7.504
  Đánh giá
  51 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  14.861
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Flvcd Download Links for Jacob - Download online video By flvcd.com

  Tác giả
  snquentin
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  2.365
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.292
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 细声视频播放 - 正式版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  6.652
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 全网vip视频破解豆瓣搜索 - 在豆瓣电影,时光电影,爱奇艺,腾讯视频,优酷视频的网页里,添加电影搜索按钮!

  Tác giả
  6601
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  6.895
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.509
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.114
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  9.935
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.246
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. VIP解析,教你免费看各大视频网站会员视频,爱奇艺,优酷一键搞定 - vip视频解析,vip视频在线解析,vip解析,万能vip视频解析,vip视频全能解析,vip视频,手机vip视频解析,手机在线解析vip视频,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.694
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 花语社区解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  879
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. VIP视频CCAV5解析 - 一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供10多组无广告接口,欢迎体验。

  Tác giả
  ccav5
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  565
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Flvcd Download Links - 替换在线视频的下载链接为 flvcd.com 的解析链接

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.824
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. youkuvod - 第三方服务解析视频,ckplayer播放视频,去掉优酷广告

  Tác giả
  殇心
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  19.412
  Đánh giá
  180 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  6.604
  Đánh giá
  87 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  13.071
  Đánh giá
  117 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)