Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:
 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.423
  Số lần cài đặt
  543.106
  Đánh giá
  1570 9 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  872
  Số lần cài đặt
  148.766
  Đánh giá
  308 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 视频站启用html5播放器 - 拥抱html5,告别Flash。支持站点:优.土、QQ、新浪、微博、网易短视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、央视、风行、百度云视频、熊猫、龙珠、战旗直播等。并添加播放快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量调节、下一个视频、全屏、上下帧、播放速度调节

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  533
  Số lần cài đặt
  82.522
  Đánh giá
  601 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  461
  Số lần cài đặt
  128.350
  Đánh giá
  497 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. VIP视频在线解析破解去广告(全网) - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  402
  Số lần cài đặt
  4.683
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  180
  Số lần cài đặt
  157.813
  Đánh giá
  761 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 最新无缝破解各大视频网站VIP会员在线视频,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  155
  Số lần cài đặt
  9.705
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  81
  Số lần cài đặt
  9.523
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 全网vip视频破解豆瓣搜索 - 在豆瓣电影,时光电影,爱奇艺,腾讯视频,优酷视频的网页里,添加电影搜索按钮!

  Tác giả
  6601
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  3.263
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 通杀VIP会员视频 - 🐣🐤🐥🐔🐓通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  100
  Số lần cài đặt
  10.656
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 花语影视解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。代码是前辈的、本人只是持续更新接口而已,大神勿怪!

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  3.514
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. ykh5p - 改善优酷官方html5播放器播放体验

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  8.111
  Đánh giá
  119 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  8.841
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  13.190
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  2.649
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  3.521
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  4.910
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 优酷HTML5视频播放器 - 优酷HTML5视频播放器, 脚本来自 https://www.v2ex.com/t/366702

  Tác giả
  tomoya92
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  467
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  13.499
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  9.285
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 优酷页面精简 - 精简优酷视频播放页面,还给你一个干净的看片环境!

  Tác giả
  mordom0404
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  1.896
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  3.410
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 优酷原生HTML5播放器 - 优酷原生HTML5播放器!

  Tác giả
  狐狸
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  6.373
  Đánh giá
  55 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 细声视频播放 - 细声视频播放,增加乐视

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  2.832
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Flvcd Download Links for Jacob - Download online video By flvcd.com

  Tác giả
  snquentin
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  1.616
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 【强大】极速6大线路无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  3.132
  Đánh giá
  13 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Flvcd Download Links - 替换在线视频的下载链接为 flvcd.com 的解析链接

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.427
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  2.406
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. youkuvod - 第三方服务解析视频,ckplayer播放视频,去掉优酷广告

  Tác giả
  殇心
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  18.120
  Đánh giá
  184 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  12.447
  Đánh giá
  119 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 优酷默认使用旧版flash播放器 - 不知道为什么 优酷默认使用新版H5播放器 没办法看弹幕 而且我还是比较喜欢用旧版flash播放器 每次都要手动切换 所以写了个脚本。

  Tác giả
  小可怜
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  93
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.095
  Đánh giá
  51 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  5.936
  Đánh giá
  86 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.207
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 优酷去侧边栏广告 - 优酷去侧边栏广告。

  Tác giả
  bogey
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  1.713
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 微社VIP视频解析 - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  845
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  1.342
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮

  Tác giả
  高田
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  797
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  531
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. ViewTube+ - Watch videos from video sharing websites without Flash Player.

  Tác giả
  Alhaitham
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.656
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 优酷html5播放器 - 优酷官方的html5播放器

  Tác giả
  maomao Ben (笨猫猫)
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  857
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 隐心影视 - 在视频标题旁上显示“免费观看”按钮和“更多影片”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  214175590
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.075
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. 麦霸VIP视频解析 - 在视频标题旁上显示“麦霸解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mbcs
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  526
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. Turn lights off - Turn lights off to view flash videos

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  199
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. Faster Media - Set Youtube & Overcast PlaybackRate to 1.6 by default

  Tác giả
  Decradish
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  78
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. youku-html5 - original-youku-html5-player

  Tác giả
  wan-qy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  205
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)