Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.210
  Số lần cài đặt
  790.332
  Đánh giá
  1907 18 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.3.12更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.555
  Số lần cài đặt
  107.256
  Đánh giá
  165 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  192
  Số lần cài đặt
  155.458
  Đánh giá
  521 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  175
  Số lần cài đặt
  176.423
  Đánh giá
  775 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  178.093
  Đánh giá
  343 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 琪琪影院vip视频解析网-vip视频在线免费解析 - 全民解析VIP视频免费看,在线解析,vip视频解析,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析方便广大用户VIP视频服务

  Tác giả
  201721844
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  440
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 通杀VIP会员视频 - 🐣🐤🐥🐔🐓通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  14.965
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Youku 1080 - 解开 VIP 1080p

  Tác giả
  qq2225936589
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  2.123
  Đánh giá
  11 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  10.230
  Đánh giá
  55 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. ykh5p - 改善优酷官方html5播放器播放体验

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  9.576
  Đánh giá
  131 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. VIP影视-免费在线观看全网VIP视频 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  128
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 最新无缝破解各大视频网站VIP会员在线视频,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  13.069
  Đánh giá
  29 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 全网vip视频破解豆瓣搜索 - 在豆瓣电影,时光电影,爱奇艺,腾讯视频,优酷视频的网页里,添加电影搜索按钮!

  Tác giả
  6601
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  5.917
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  6.171
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  44
  Số lần cài đặt
  13.341
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 爱奇艺vip 乐视 腾讯优酷vip视频在线解析 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  138
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Flvcd Download Links - 替换在线视频的下载链接为 flvcd.com 的解析链接

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  1.661
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. youkuvod - 第三方服务解析视频,ckplayer播放视频,去掉优酷广告

  Tác giả
  殇心
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  18.790
  Đánh giá
  183 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  14.169
  Đánh giá
  25 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 视频VIP替换 - 直接在视频页查看会员视频

  Tác giả
  周率
  Cài đặt hàng ngày
  51
  Số lần cài đặt
  2.072
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. VIP解析,教你免费看各大视频网站会员视频,爱奇艺,优酷一键搞定 - vip视频解析,vip视频在线解析,vip解析,万能vip视频解析,vip视频全能解析,vip视频,手机vip视频解析,手机在线解析vip视频,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  224
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  12.782
  Đánh giá
  119 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  15.066
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  3.917
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  3.057
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  3.230
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 三七云解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  1.440
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  6.255
  Đánh giá
  87 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 优酷原生HTML5播放器 - 优酷原生HTML5播放器!

  Tác giả
  狐狸
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  6.941
  Đánh giá
  54 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  4.633
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.763
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 细声视频播放 - 细声视频播放。

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  6.241
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Flvcd Download Links for Jacob - Download online video By flvcd.com

  Tác giả
  snquentin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.973
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  9.664
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  729
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. VIP视频解析脚本 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  546
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Faster Media - Set Youtube & Overcast & Youku PlaybackRate to 1.6 by default

  Tác giả
  Decradish
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  134
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 优酷去侧边栏广告 - 优酷去侧边栏广告。

  Tác giả
  bogey
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.857
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 优酷页面精简 - 精简优酷视频播放页面,还给你一个干净的看片环境!

  Tác giả
  mordom0404
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.148
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.739
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 优酷HTML5视频播放器 - 优酷HTML5视频播放器, 脚本来自 https://www.v2ex.com/t/366702

  Tác giả
  tomoya92
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  586
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)