Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 2019-3-11更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.098
  Số lần cài đặt
  1.480.164
  Đánh giá
  2733 28 13
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  510
  Số lần cài đặt
  332.284
  Đánh giá
  1603 7 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  185
  Số lần cài đặt
  218.233
  Đánh giá
  803 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 破解VIP会员视频,百度文库文档下载。 - 2019-3-11更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,

  Tác giả
  刚仔文库
  Cài đặt hàng ngày
  124
  Số lần cài đặt
  290
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  20.556
  Đánh giá
  41 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  12.287
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  19.812
  Đánh giá
  64 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  11.545
  Đánh giá
  68 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. VIP会员视频解析 - 一键解析[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。

  Tác giả
  233 666
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  2.899
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  15.870
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  16.945
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Joker破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  你男神
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  562
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 全网VIP视频在线解析 - 声明:该脚本为二次开发,原作者为huangyan,在次特别感谢;功能:一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP视频;使用依赖Tampermonkey、Violentmonkey、Greasymonkey4.0+

  Tác giả
  Dawn Lee
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  401
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.700
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.769
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 申杰VIP在线解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  申杰
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  756
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. VIP视频全解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限 纯净无广告

  Tác giả
  love599
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.341
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  Milan3D
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  696
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.078
  Đánh giá
  89 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.606
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  982
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. VIP视频解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  427
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. VIP视频解析脚本 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  688
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. VIP视频CCAV5解析 - 一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供30多组无广告接口,欢迎体验。

  Tác giả
  ccav5
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.244
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  cckexi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.811
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. VIP视频破解L - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  elceric
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  521
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 视频网站VIP会员破解解析(需跳转) - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) [Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  我讨厌骗子
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  516
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 视频解析集合 - 一键解析各大网站视频,无广告。解析接口贵精不贵多,绝对够用。

  Tác giả
  zxw2559
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  717
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. xhua-视频解析 - 解析接口贵精不贵多,绝对够用。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  xhua
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  195
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)