Greasy Fork is available in English.

Userscripts-mirror WideScreen Dark and Gray (USw) v.11

Custom Widescreen CSS theme for userscripts.org

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.