Greasy Fork is available in English.

Userscripts-mirror WideScreen Dark and Gray (USw) v.11

Custom Widescreen CSS theme for userscripts.org

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.