Greasy Fork is available in English.

Better Short Player

Replaces shorts player with the "normal" youtube player

Tác giả
Phorz
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
152
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.7
Đã tạo
14-01-2023
Đã cập nhật
22-03-2023
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Replaces shorts player with the "normal" youtube player.