Greasy Fork is available in English.

Continuation Mode

Keeps the drawings from the previous turns

Tác giả
faux
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
19
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Doesn't clear the drawing when the turn ends. Inspired by jancc's show-must-go-on script for skribbl