Greasy Fork is available in English.

Continuation Mode

Keeps the drawings from the previous turns

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.