Greasy Fork is available in English.

CSDN阅读模式

去除CSDN中的多余的信息,包括广告推荐等信息,将背景图片重置为护眼模式

Tác giả
KDaisyers
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
114
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

CSDN 阅读模式

去除CSDN的广告页、推荐业以及右侧栏,将将页面精简成简介模式,设置背景颜色为护眼。随时切换到CSDN原生样式。