Greasy Fork is available in English.

Install Button for Library Scripts

Adds an "Install"- Button for library scripts. Useful to have your usercript addon open it in it's editor. (e.g. Tamper-, Violent- or Grease- monkey)

Tác giả
Gerrit
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
57
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
29-10-2019
Đã cập nhật
29-10-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho