Greasy Fork is available in English.

New Userscript

Tính điểm trung bình của sinh viên FPT tại http://fap.fpt.edu.vn/Grade/StudentTranscript.aspx

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.