Greasy Fork is available in English.

Report fb

Script report facebook lũ vô văn hoá chửi team bạn

Tác giả
BiBanXCaiNick
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
996
Đánh giá
6 0 0
Phiên bản
1.0.12
Đã tạo
28-01-2018
Đã cập nhật
21-02-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
 • /.*://.*facebook.com/beatvn.page/?$/
 • /.*://.*facebook.com/zoom.beatvn/?$/
 • /.*://.*facebook.com/beatvn.world/?$/
 • /.*://.*facebook.com/beatvn.video/?$/
 • /.*://.*facebook.com/groups/370023386751036/?$/
 • /.*://apps.facebook.com/beat_vn/?$/
 • /.*://.*facebook.com/BeatVN.sport/?$/
 • /.*://.*facebook.com/tuansakerz/?$/
 • /.*://.*facebook.com/groups/phongthutoibeatvn/?/
 • /.*://.*facebook.com/groups/kysuduongpho/?/
 • /.*://.*facebook.com/groups/780485565464752/?/
 • /.*://.*facebook.com/groups/phongtrutgianbeatvn/?/
 • /.*://.*facebook.com/groups/tuyettinhcocbeatvn/?/
 • /.*://.*facebook.com/groups/BEATGAMER/?/