Greasy Fork is available in English.

Report fb

Script report facebook lũ vô văn hoá chửi team bạn

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v1.0.12 21-02-2018 fix
 • v1.0.11 21-02-2018 Update lại link
 • v1.0.10 03-02-2018
 • v1.0.10 03-02-2018
 • v1.0.9 03-02-2018
 • v1.0.8 01-02-2018
 • v1.0.7 01-02-2018 Thêm thông báo khi report, fix một số thứ
 • v1.0.6 31-01-2018 Thêm tính năng random, chỉnh lại page
 • v1.0.5 30-01-2018 Thêm page mới
 • v1.0.4 29-01-2018 Fix lỗi report page. Thêm page Beat.sport
 • v1.0.3 29-01-2018
 • v1.0.3 29-01-2018 Thêm page mới. Tối ưu hoá script. Hỗ trợ chỉnh thời gian
 • v1.0.2 28-01-2018
 • v1.0.1 28-01-2018 Update thêm page
 • v1.0 28-01-2018
 • v1.0 28-01-2018