Greasy Fork is available in English.

Google, 12 hour date-time picker

Switches the date time picker on google searches to a 12 hour clock

Tác giả
kufii
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
35
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1.5
Đã tạo
04-08-2017
Đã cập nhật
27-07-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho