Greasy Fork is available in English.

Tìm kiếm Hình ảnh của Google | kích thước hiển thị hình ảnh

Hiển thị kích thước hình ảnh cho mỗi thumbnail trên trang kết quả tìm kiếm 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 hình ảnh.

Tác giả
Maksym Stoianov
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
4.068
Đánh giá
27 2 1
Phiên bản
1.1
Đã tạo
25-05-2020
Đã cập nhật
25-05-2020
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Tương thích với Safari
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Displays image sizes for each thumbnail on the Google Image Search Results Page.

Key features:

  • Displays image sizes for each thumbnail.

How to install?

  1. Install the Greasemonkey , Tampermonkey or Violentmonkey extension for your browser (more).
  2. On this page, click on the Install Script button.
  3. Go to the site affected by the script (Google Images).

Note!

  • For the application to work correctly, I advise you to disable script blockers (or add to exceptions) for google.com.


Changes
Release


about the author

Maksim Stoyanov (stomaks)

Maxim Stoyanov

Google Apps Script Developer.
"Architect of the digital world."

stomaks.me
G-Apps-Script.COM