Greasy Fork is available in English.

Tự Động Check Ghi Nhớ Đăng nhập

Script này sẽ tự động check tất cả các checkbox ghi nhớ đăng nhập

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích Mouse Gestures like Opera

Cài đặt script này
Tác giả
Hồng Minh Tâm
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
223
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
1.3.0.3
Đã tạo
18-06-2017
Đã cập nhật
28-02-2019
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera
Giấy phép
GNU GPLv3
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Tự Động Check Ghi Nhớ Đăng nhập

Script này sẽ tự động check tất cả các checkbox ghi nhớ đăng nhập

Mirrors

Giấy phép