Greasy Fork is available in English.

Tự Động Check Ghi Nhớ Đăng nhập

Script này sẽ tự động check tất cả các checkbox ghi nhớ đăng nhập