Greasy Fork is available in English.

页内书签

记录页面的当前位置,可以轻松从其他位置返回

Tác giả
文科
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
625
Đánh giá
27 0 0
Phiên bản
2.1
Đã tạo
20-06-2014
Đã cập nhật
20-06-2014
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

预览图

来自新人请教关于油猴脚本的编写 遇到很长的网页时,方便在页面内跳转. 刷新页面保存的书签会消失 刷新页面书签不消失的同类脚本https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/3199-in-page-bookmark