Greasy Fork is available in English.

百度广告(首尾推广及右侧广告)清理

彻底清理百度搜索(www.baidu.com)结果首尾的推广广告、二次顽固广告、右侧广告与百家号信息,并防止反复

Tác giả
hoothin
Cài đặt hàng ngày
282
Số lần cài đặt
262.594
Đánh giá
914 1 2
Phiên bản
1.25
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Tương thích với Safari
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

测试关键字:免费建站,婚纱摄影
支持手机百度(m.baidu.com)

关于百家号屏蔽,用了两种方式,可以修改killBaijiaType变更,改为 0 可关闭该功能,默认是加参,失效了可换成另一种。
另一种因为用了真实地址嗅探,脚本管理器会频繁提示是否允许,但并不建议关闭connect跨域提示,否则容易被其他恶意脚本上传页面信息。
也可以用我的扩展 去除重定向 加上 Google Hit Hider by Domain 实现精确拦截


老司机脚本
看图神器

MutationObserver被百度置为null了假药与表情包公司真无耻