Greasy Fork is available in English.

百度音乐盒去广告

突破会员限制,去除百度音乐盒广告//To remove the Ads on baidu play box

Tác giả
cinima
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
4.441
Đánh giá
48 0 0
Phiên bản
0.2.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

Instruction:

To remove Ads on play.baidu.com without a VIP account
无需vip账号,去除百度音乐盒广告。

Screenshot:

  • after

    2
  • before:

    1