Greasy Fork is available in English.

Report user

simples

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. 【省钱购物助手】-- 领取淘宝天猫优惠券 JS - 专注于寻找淘宝天猫商品优惠券,在商品列表和商品详情页显示优惠券,简洁干净无广告,如果商品有优惠券会在商品详情页价格下方出现优惠券二维码,使用淘宝App扫码领券购物更省钱,如果没有表示该商品没有优惠券

  Tác giả
  simples
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  29.687
  Đánh giá
  20 0 1
  Đã tạo
  10-02-2020
  Đã cập nhật
  08-03-2021