Greasy Fork is available in English.

Report user

indefined

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Bilibili CC字幕工具 JS - 可下载B站的CC字幕,旧版B站播放器可启用CC字幕

  Tác giả
  indefined
  Cài đặt hàng ngày
  44
  Số lần cài đặt
  23.291
  Đánh giá
  68 1 0
  Đã tạo
  28-02-2019
  Đã cập nhật
  30-05-2023
 2. 网易CC直播净化 JS - 自定义屏蔽CC直播HTML5网页大部分不想看到的碍眼特效和内容

  Tác giả
  indefined
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  8.845
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  20-04-2019
  Đã cập nhật
  21-06-2022
 3. bilibili网页端添加APP首页推荐 JS - 网页端首页添加APP首页推荐、全站排行、可选提交不喜欢的视频

  Tác giả
  indefined
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  21.659
  Đánh giá
  203 0 1
  Đã tạo
  25-05-2018
  Đã cập nhật
  15-12-2022
 4. HTML5视频截图器 JS - 基于HTML5的简单原生视频截图,可控制快进/逐帧/视频调速,支持自定义快捷键

  Tác giả
  indefined
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.417
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  01-08-2018
  Đã cập nhật
  21-05-2022
 5. bilibili直播间工具 JS - 可配置 直播间切换勋章/头衔、网页全屏发送弹幕、轮播显示链接(仅限HTML5)

  Tác giả
  indefined
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  9.177
  Đánh giá
  90 0 0
  Đã tạo
  29-05-2018
  Đã cập nhật
  21-03-2023
 6. 贴吧回复修正 JS - 还原被百度zz折叠逻辑隐藏的楼层、楼中楼,修正因为高级发帖气泡变形的图片比例

  Tác giả
  indefined
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  728
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  05-12-2018
  Đã cập nhật
  05-12-2018