Greasy Fork is available in English.

tankywoo

Script Sets

Scripts

 1. Picture Downloader|Image Downloader|图片下载器 - 在页面右下角插入图片域名筛选框和下载按钮,根据关键词匹配图片URL并批量下载。默认针对所有站点开启,所以建议不需要时先禁用脚本,需要时再开启。

  Tác giả
  tankywoo
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  4.794
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật