Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. GoogleGPT 🤖 JS - Thêm câu trả lời của ChatGPT vào thanh bên Google Search

  Tác giả
  KudoAIadamlui
  Cài đặt hàng ngày
  53
  Số lần cài đặt
  44.438
  Đánh giá
  11 2 3
  Đã tạo
  30-10-2023
  Đã cập nhật
  24-05-2024
 2. Bộ Chỉnh Sửa URL cho Các Công Cụ Tìm Kiếm JS - Script Tampermonkey này cải thiện việc sử dụng công cụ tìm kiếm của bạn bằng cách chỉnh sửa URL trong kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm, chuyển hướng đến các trang thay thế, cho phép trải nghiệm duyệt web tùy chỉnh và hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể thêm quy tắc chỉnh sửa URL tùy chỉnh của mình vào script và được chào đón để cam kết các quy tắc của mình với script này để làm cho nó hữu ích hơn.

  Tác giả
  D.Rathburn
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  905
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  01-01-2024
  Đã cập nhật
  19-03-2024

Công khai script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)