Greasy Fork is available in English.

Hide Smilies area

Làm ẩn khu vực hiện trước các emotion trong vnsharing, giảm việc Firefox ngốn CPU vì các emoticon hiện sẵn~ Viết lại từ Hide Objects User Script

Tác giả
Draconic
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
13
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
20-01-2015
Đã cập nhật
20-01-2015
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • vn-sharing.net
a UserScript to hide the Smillies box in the "new topic" or "new reply".
It will help your browser reduce CPU usage due to animated smilies in the forum.

For Vn-Sharing.net forum only.