Greasy Fork is available in English.

Thread Navigating by Arrow keys

Use ← or → and Ctrl to navigate to previous, next, first or last page

Tác giả
theheroofvn
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.134
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
6.8
Đã tạo
07-12-2014
Đã cập nhật
15-06-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Nhấn ← : trang trước (nếu tồn tại)
Nhấn → : trang sau (nếu tồn tại)
Nhấn Ctrl + ← : trang đầu (nếu tồn tại)
Nhấn Ctrl + → : trang cuối (nếu tồn tại)
Nhấn Ctrl + Backspace : box cha
Hỗ trợ vBulletin, XenForo, myBB và phpPP forum
P/S: nếu nhấn lần đầu không hoạt động thì nhấn lại 1 lần nữa