Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Thread Navigating by Arrow keys

Nhấn ← hoặc → và Ctrl để chuyển trang nhanh

Quảng cáo
Tác giả
theheroofvn
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
931
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
6.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

Nhấn ← : trang trước (nếu tồn tại)
Nhấn → : trang sau (nếu tồn tại)
Nhấn Ctrl + ← : trang đầu (nếu tồn tại)
Nhấn Ctrl + → : trang cuối (nếu tồn tại)
Nhấn Ctrl + Backspace : box cha
Hỗ trợ vBulletin, XenForo, myBB và phpPP forum
P/S: nếu nhấn lần đầu không hoạt động thì nhấn lại 1 lần nữa