Greasy Fork is available in English.

JS Adblock - Firefox only

Remove Pop-ups/In-video ads/Banner background : blogtruyen|vnsharing|hayhaytv|forum.bkav.com.vn|24h

Tác giả
kamikize
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.364
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
1.724
Đã tạo
07-10-2014
Đã cập nhật
08-11-2014
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • blogtruyen.com
  • vnsharing.net
  • hayhaytv.vn
  • vozforums.com
  • bkav.com.vn
  • /^http:\/\/(blogtruyen\.com|vnsharing\.net|(www|jj)\.hayhaytv\.vn|vozforums\.com|forum\.bkav\.com\.vn)|24h\.com\.vn/
Yêu cầu : Firefox + addon GreaseMOnkey

+ Chặn popup blogtruyen & vnsharing.net mãi mãi trừ phi nó đổi code JS :))
+ Bỏ quảng cáo trong video + AutoPlay trên hayhaytv.vn và jj.hayhaytv.vn
+ Kéo dài khung alt2 cho vOz, cụ thể : http://vozforums.com/showpost.php?p=71823743&postcount=976
+ Chặn FB popup trên forum.bkav.com.vn
+ Autohide thanh trên cùng hayhaytv
+ Chặn banner 2 bên 24h

Feedback gửi về : http://vozforums.com/showthread.php?t=3866789