Greasy Fork is available in English.

JS Adblock - Firefox only

Remove Pop-ups/In-video ads/Banner background : blogtruyen|vnsharing|hayhaytv|forum.bkav.com.vn|24h

Tác giả
kamikize
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.426
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
1.724
Đã tạo
07-10-2014
Đã cập nhật
08-11-2014
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Yêu cầu : Firefox + addon GreaseMOnkey

+ Chặn popup blogtruyen & vnsharing.net mãi mãi trừ phi nó đổi code JS :))
+ Bỏ quảng cáo trong video + AutoPlay trên hayhaytv.vn và jj.hayhaytv.vn
+ Kéo dài khung alt2 cho vOz, cụ thể : http://vozforums.com/showpost.php?p=71823743&postcount=976
+ Chặn FB popup trên forum.bkav.com.vn
+ Autohide thanh trên cùng hayhaytv
+ Chặn banner 2 bên 24h

Feedback gửi về : http://vozforums.com/showthread.php?t=3866789