Greasy Fork is available in English.

readimage

已经看过的图片显示红框

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.