Greasy Fork is available in English.

Remove IEEE Spectrum Nav Bar

Fixes scrolling bug when using touch screens by simply removing the top navigation bar.

Tác giả
Korakys
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
3
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.2.0
Đã tạo
15-08-2023
Đã cập nhật
10-03-2024
Giấy phép
CC0
Áp dụng cho

Fixes scrolling bug when using touch screens by simply removing the top navigation bar.