Greasy Fork is available in English.

Small Apple.com

Shrinks apple home page to be readable for normal people

Tác giả
Lego Savant
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
7
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
28-01-2023
Đã cập nhật
28-01-2023
Giấy phép
GPLv3
Áp dụng cho
Tất cả trang web